Oplysninger om kæbeledssmerter.dk

Specialiseret fysioterapi

Kæbeledssmerter.dk  er oprettet med henblik på at hjælpe patienter med smerter fra kæbeleddet, ansigtssmerter/trigeminus neuralgia, tinnitus eller hovedpine til en bedre behandling.

Smerter fra kæbeleddet kan være en meget kompleks tilstand, der kræver multifaktoriel og tværfaglig behandling.

Jeg har igennem mange år samarbejdet med områdets læger, speciallæger, tandlæger, tandteknikkere, tandplejere og kæbekirurger og har derigennem fået stor respekt for de forskellige faggrupper, der er involveret i behandling af patienter med kæbeledssmerter, bruxisme, hovedpine og trigenemiusneuralgia.

Min grundholdning er, at der ikke er en faggruppe, der alene kan behandle alle de forskellige smerteproblematikker relateret til nakke, hoved og ansigtet, men at vi sammen kan behandle alle!

“We all got a piece of the puzzle, but we need to head in the same direction to have succes.”

Desværre er vores sundhedsvæsen ikke altid indrettet således, at der imødekommer patienternes problemer og derfor er det erfaringen at mange patienter bliver “kastebold” i sundhedsvæsenet og ender med at “falde mellem stolene”. Hermed menes at de respektive behandlergrupper ikke direkte har kendskab til hinandens kompetencer, hvilket gør at patienter i nogle tilfælde tilbydes behandling der kun har en symptomlindrende effekt på deres problem.

Derfor vil jeg med denne side forsøge at skabe en informationskilde, hvor patienter og fagfolk kan indhente viden og søge rådgivning om de mest hensigtsmæssige behandling af deres smerteproblematik i relation til kæbeleddet, hovedpine, ansigtssmerter og relevante følge symptomer.

Kun ved at samarbejde kan vi optimere behandlingen af kæbeledssmerter!

We all got a piece of the puzzle, but we need to head in the same direction to have succes.