Kæbeledssmerter.dk  er oprettet med henblik på at hjælpe patienter med smerter fra kæbeleddet, ansigtssmerter/trigeminus neuralgia, tinnitus eller hovedpine til en bedre behandling.

Smerter fra kæbeleddet kan være en meget kompleks tilstand, der kræver multifaktoriel og tværfaglig behandling. 

 

 

Jeg har igennem mange år samarbejdet med områdets læger, speciallæger, tandlæger, tandteknikkere, tandplejere og kæbekirurger og har derigennem fået stor respekt for de forskellige faggrupper, der er involveret i behandling af patienter med kæbeledssmerter, bruxisme, hovedpine og trigenemiusneuralgia.

Min grundholdning er, at der ikke er en faggruppe, der alene kan behandle alle de forskellige smerteproblematikker relateret til nakke, hoved og ansigtet, men at vi sammen kan behandle alle!

 

 

 

“We all got a piece of the puzzle, but we need to head in the same direction to have succes.”

 

Desværre er vores sundhedsvæsen ikke altid indrettet således, at der imødekommer patienternes problemer og derfor er det erfaringen at mange patienter bliver “kastebold” i sundhedsvæsenet og ender med at “falde mellem stolene”. Hermed menes at de respektive behandlergrupper ikke direkte har kendskab til hinandens kompetencer, hvilket gør at patienter i nogle tilfælde tilbydes behandling der kun har en symptomlindrende effekt på deres problem. 

Derfor vil jeg med denne side forsøge at skabe en informationskilde, hvor patienter og fagfolk kan indhente viden og søge rådgivning om de mest hensigtsmæssige behandling af deres smerteproblematik i relation til kæbeleddet, hovedpine, ansigtssmerter og relevante følge symptomer.

Kun ved at samarbejde kan vi optimere behandlingen af kæbeledssmerter!

 

Patientcase:

Nedenstående har jeg forsøgt at give et eksempel på hvordan et behandlingsforløb kan se ud for en helt almindelige patient der for første gang oplever kæbeledssmerter.

Patienten oplever efter en langvarig dentalprocedure med operation af visdomstand smerter og begrænsninger fra kæbeleddet. Et par dage efter operationen re-undersøger tandlægen patienten igen og konstaterer at operationen har været en succes og at alt “inde i munden” er som det skal være. Dog oplever patienten fortsat smerter og kliklyde ved at gabe højt, samt smerter ved at tygge.

Patienten modtager derfor rådgivning om øvelser og relevant medicinering. Desværre fortsætter symptomerne i 3-4 uger og patienten oplever nu også smerter fra nogle af kindtænderne. Tandlægen re-undersøger igen og finder ingen tegn på patologi eller fejl i forbindelse med operation.

Den medicinske behandling fastholdes derfor og der iværksættes yderligere behandling med refleksfrigørende bideskinne.

Over de næste 2-3 mdr. er der let bedring af muskelsmerterne, men fortsat nedsat gabeevne og smertefuld klik fra kæben under gabebevægelsen. Efterhånden påvirker tilstanden patienten så meget at hun har svært ved at sove grundet smerter og funktionsbegrænsning.

Patienten opsøger egen læge, der supplerer den medicinske behandling og henviser patienten til kæbekirurgisk afdeling på baggrund af at tandlægen har “clearet” at der ikke er andet galt inde i munden. Patienten vurderes nu på kæbekirurgisk afdeling og får oplyst at der er en let displacering af discusskiven foran det ene kæbeled og at denne forsager symptomerne. Patienten tilbydes en kikkertbehandling med “skylning” af leddet og blokade, men afventer og vil se tiden an et stykke tid for operation vælges.

Her afbrydes historien…

 

Historien kunne have haft en helt anden udvikling…

Efter at tandlægen har vurderet patienten 2 dage efter operation og konstateret at alt “inde i munden” var som det skulle være, så kunne tandlægen have henvist til en godkendt specialist i muskuloskeltal fysioterapi med særlig uddannelse indenfor kæbeledsproblematikker. Her vil patienten have modtaget en muskuloskeletal undersøgelse, hvorved at behandleren f.eks. havde identificeret en restriktion i nakkens, en opspændt masticationsmuskulatur (tyggemuskler) og dyskoordinering af discusskivens styremuskler. Dette kombineret med en sensibilisering af nervesystemet grundet en emotionel respons forsaget af en skilsmisse 3 måneder før dental operationen. 

Ved den indledende samtale og undersøgelse af en specialist i muskuloskeletal fysioterapi vil patienten altid vurderes udfra hvilke psykologiske, emotionelle og biomekaniske faktorer der indvirker på og vedligeholder tilstanden, samt om der er forhold i patientens nærmiljø (kontekst) der skal adresseres. 

På baggrund heraf vil der blive opstillet en prioriteret behandlingsplan for at afhjælpe de forskellige faktorer der forsager patientens smerter og funktionsbegrænsninger.

Jeg kombinerer altid min behandling ud fra mange forskellige koncepter og inddrager den nyeste forskning indenfor området. Dog er en af mine primære “værktøjer” til at genskabe smertefri funktion mobilisering med bevægelse AKA “The Mulligan Concept” – læs mere her: https://smerteogsport.dk/the-mulligan-concept-2

 

Ved 3-5 behandlinger med ovenstående indgangsvinkel vil patienten hurtigt, sikkert og effektivt opleve smertefrihed og fuld funktion af tygge- og gabefunktionen. 

En grundig og tidlig diagnosticering vil derfor medvirke til at forhindre langvarige og potentielt kronificerende tilstande.

Ved at involvere en godkendt specialist i muskuloskeletal fysioterapi på et langt tidligere tidspunkt, så ville historien have været betydeligt kortere og mindre belastende såvel fysisk, psykisk og økonomisk.

 

Denne historie er på ingen måde for at fremstille specialiseret fysioterapi som en unik og enestående behandlingsform set i forhold til andre aktører i det tværfaglige team, da historien lige så godt kunne have været med omvendt fortegn – altså om en fysioterapeut der gentagne gange fejlagtigt havde forsøgt at behandling muskulære spændinger i kæbeleddets og nakkens muskler, på trods af at tilstanden skyldes en infektion i en tandrod.

 

Tværfagligt samarbejde

På baggrund af den feedback jeg gennem de seneste 10 år har modtaget fra patienterne, opleves det som en “jungle af tilbud” at finde vej til den rette behandler og ofte har den enkelte behandler ikke et fuld overblik over hvem man kan henvise til hvis man ønsker at en anden faggruppe skal indgå i det tværfaglige tilbud. 

Hensigten med Kæbeledssmerter.dk er derfor at vejlede patienter med smerter fra kæbeleddet, ansigtssmerter/trigeminus neuralgia, tinnitus eller hovedpine til en bedre behandling.

I mange tilfælde vil specialiseret fysioterapi ved en godkendt specialist i muskuloskeletal fysioterapi være den primære behandling, der skal iværksættes. Viser det sig i forbindelse med undersøgelse og kortlægning af problemet af situationen kræver involvering af praktiserende læge, psykolog eller tandlæge, så vil dette altid iværksættes ved henvisning til den rette samarbejdspartner. 

Personligt har jeg gennem de seneste 10 år haft et forrygende samarbejde med områdets læger, speciallæger, tandlæger, tandteknikkere, tandplejere og kæbekirurger. Dog er virkeligheden desværre sådan at man indenfor det offentlige sundhedsvæsen ikke direkte må anbefale private aktører på trods af godkendelse som specialist og diverse akkrediteringer udstedt af det offentlige sundhedsvæsen, hvilket gør at patienterne på egen hånd skal finde vej i “junglen af tilbud”.

 

Derfor et lille råd med på vejen:

 

“Kig ikke kun på hvad “butikken” har i vinduet, men også hvad de har på hylden.”

(Altså helt simpelt – holder annoncen hvad den lover… er behandleren godkendt specialist).

 

 

 

Vælg specialiseret fysioterapi

 

 

Har du brug for en undersøgelse ved en godkendt specialist i muskuloskeletal fysioterapi, så kontakt via nedenstående formular: