Undersøgelse af smerter fra kæberegionen

Behandling af smerter i kæberegionen er ofte et komplekst og multifaktorielt problem, hvor det er nødvendigt at iværksætte flere behandlingstiltag samtidigt. I nogle tilfælde er det nødvendigt med en tværfaglig indsats mellem specialist i muskuloskeletal fysioterapi, læge og tandlæge. 

Som udgangspunkt adskiller undersøgelse og behandling af smerter fra kæberegionen ikke sig fra smerter andre steder i kroppen da mange af de grundlæggende problemer ved patienter med smerter i ens. Dog er der naturligvis specifikke forhold der gør sig gældende for patienter med smerte fra kæberegionen. Den helt grundlæggende regel er, at uden en grundig undersøgelse kan der ikke foretages behandling, hvilket er din sikkerhed som patient at du modtager den korrekt behandling.

 

Uden en grundig undersøgelse – ingen behandling!

 

Ved en specialistuddannelse i muskuloskeletal fysioterapi har behandleren modtaget specifik uddannelse i at “screene” for røde flag, hvilket betyder at behandleren kan vurdere om symptomerne skyldes noget alvorligt, der kræver lægefaglig undersøgelse eller om symptomerne har sin oprindelse fra bevægeapparatet. Til at understøtte denne proces anvendes forskellige spørgeskemaer, funktionstest og undersøgelser.

 

 

 

 

På baggrund af den initiale screening og undersøgelse vil behandleren sammen med patienten udarbejde en behandlingsplan med de relevante tiltag der skal iværksættes for at opnå symptomlindring og genvinde funktion. Det er vigtigt for at kunne opstille en præcis prognose at patienten har fuld klarhed over hvad de fejler/ikke fejler og hvad de selv kan gøre for at genvinde fuld funktion og smertefrihed. Som en del af behandlingsplanen er der indkorporeret langsigtede mål, som skal betragetes som forebyggende tiltag. Typisk er det erfaringen at patienterne har nogle (u)vaner, der er prædisponerende for at re-aktivere tilstanden. Det ultimative mål med behandlingen er at gøre patienten, så selvhjulpen og -sikker at de kan mestre deres problem på egen hånd uden behov for professionel hjælp. 

Nedenstående ses en model der overordnet beskriver forløbsmodel for specialiseret fysioterapi.

 

 

 

 

Undersøgelse

Undersøgelsen følger den analytisk samtale med patienten med henblik på at vurdere deres oplevelse af selve situationen og hvilken indvirkning smerterne har på deres dagligdag. Dertil er afgørende at vurdere om der er psykologiske og sociale faktorer der vedligeholder tilstanden.  Nedenstående illustration viser på bedste vis den kompleksitet der skal tages med i den kliniske vurdering af patientens samlede problemstilling. 

 

 

 

 

Alle sygdomme og lidelser kan opdeles i 3 forhold som kontinuerlig indvirker på hinanden, hvilket nedenstående illustration viser. Dette er velkendt for alle mennesker, men ofte tillægger vi det ikke den store betydning i dagligdagsammenhæng. Vi har alle oplevet den smerte som akut sorg ved at miste en nærtstående bevirker og de fleste voksne har oplevet perioder i livet med dysfunktionelle sociale relationer enten på arbejdspladsen eller i familien. Dertil kan man blive ramt af sygdom såsom ledegigt eller nerveskade, der bevirker ændringer i ens smertesystem, der således prædisponerer for muskelskelet besvær.

 

 

Som en del af undersøgelsen for såvel psyko-sociale og biomedicinske forholde kan man anvende målrettede spørgeskemaer der kan understøtte den kliniske proces. Dog vil en analytisk samtale med en erfaren behandler med specialviden indenfor arbejdsfeltet oftest være tilstrækkeligt. 

Den biomedicinske undersøgelse kan udføres i forskellige rækkefølge og omfang og justeres typisk efter de fund der gøres i den indledende samtale. Erfarne behandlere benytter ofte mønstergenkendelse på bagrund af tidligere lignende patientpræsentationer og anerkendt forskning. 

Min undersøgelse omfatter typisk en screening af de intraorale forhold, hvis patienten ikke tidligere er udredt ved tandlæge og at situationen foreskriver at disse forhold kan indvirke på smerterne.

Dernæst udføres en grundig undersøgelse af nakke-kæbe og skulderbæltet for at vurdere de biomekaniske og neurofysiologiske forhold. I komplicerede tilfælde vurderes ligeledes indvirkningen fra regionale kropsdele såsom brystryg-læn og-bækken.

 

 

 

 

På baggrund af den samlede mængde af undersøgelsesfund opstillet en prioriteret behandlingsplan. Læs mere om behandling her: Behandling af kæbeledssmerter

 

Hvad er diagnosen?

Som den skarpsindige læser nok allerede har registreret er det vanskeligt at sætte kun et ord på som diagnose, da årsagen bagved denne diagnose kan være multifaktoriel. Indenfor den moderne smertevidenskab (som er præsenteret her) arbejder man med en “mekanisme-orienteret” forklaringsmodel. Dette udelukker ikke at man kan fremsætte en diagnose, men typisk vil selve diagnosen ikke være styrende for behandlingsplanen. Indenfor  TMD er der opstillet 12 forskellige diagnoser med det formål at præcisere hvilke strukturer der menes at være den udløsende mekanisme for smerterne. Jeg håber at det fremgår via kæbeledssmerter.dk at det kan være vanskeligt at definere klart hvorfra og hvorfor smerterne opstår.  

Diagnoser skal derfor efter min vurdering ikke betragtes som en absolutte, men mere som et kommunikationsværktøj der mellem fagpersoner med det formål af “rule in og rule out”. Dette kunne være en korrespondance mellem tandlægen og fysioterapeuten, hvor tandlægen beskriver at der er negative fund for intraorale lidelser herunder betændt spytkirtel, tandkødsbetændelse (gingivitis og paradentitis), huller i tænderne (caries), men positive fund for “myalgia”. Så er det opgaven for fysioterapeuten af udrede hvilke mekanismer der forsager “myalgia”.

 

 

 

 

Har du brug for en undersøgelse ved en godkendt specialist i muskuloskeletal fysioterapi, der har specialviden om kæbeledssmerter, så kontakt via nedenstående formular: